1. ročník

PředmětPříprava
3. týden (13.1. - 19.1.)
ČJOsvojujeme si písmeno Z, z. Píšeme psací Z. Čteme plynule v slabikáři.
MSčítáme a odčítáme do 7.
2. týden (6.1. - 12.1.)
ČJČteme ve slabikáři str. 18, 19. Pokračujeme v písance. str. 15 za DÚ + str. 18, 19 ve škole
InfSčítáme a odčítáme do 6. Dokončujeme stranu 15.
51. týden (14.12. - 20.12.)
ČJČteme ve slabikáři str. 16 písmeno y. V písance pracujeme na straně 9 a 10.
DDokončujeme stranu 30.
MPočítáme do 6. V zajíčkách pracujeme na straně 27 a 28. V Matýskově matematice na straně 9.
50. týden (7.12. - 13.12.)
ČJČteme písmenko J, j. Procvičujeme psaní psacích písmen. Skládáme slabiky a slova.