2. ročník

PředmětPříprava
3. týden (13.1. - 19.1.)
ČJHláska - Písmeno - dělení slov po slabikách, dělení slov na konci řádku. Samohlásky - krátké, dlouhé UČ str.48/cv. 1,2,5,6,10 Dú: cv.4/str.48 PS: str.34/ 1,2,3 Dú:cv4/34 Dú:cv3/35 str.35/cv1,2
MČíselná řada do 100 - orientace na číselné ose. Řády - jednotky, desítky, stovky - str.55/cv.1,2,3,4 Dú: cv.2/58 str.58/cv1,3,5 Dú: str.58/cv4 Sčítání bez přechodu desítky str.61
PrvRozlišujeme nemoci a úrazy.
2. týden (6.1. - 12.1.)
PrvUkazujeme si proměnu krajiny v zimě. Poznáváme ptáky stálé a stěhovavé.
51. týden (14.12. - 20.12.)
ČJVýznam slov - opakování - str.30 Test - opakování slova nadřazená, podřazená, sl.opačného významu, citově zabarvená Slovo, slabika, hláska - dělení slov na konci řádku - práce s učebnicí
MPočítání do 100 po desítkách Odčítání desítek str.50,51 Geometrie - rýsování, bod - str.63,cv 1,2,3 Dú: pirátská mapa - zakreslit 5 bodů(pokladů)
PrvPovídáme si o přírodě v zimě. Poznáváme zvířata.
50. týden (7.12. - 13.12.)
ČJOpakování slova nadřazená x podřazená Dú: cv4/str.28 Význam slov - slova citově zabarvená 10.12. - dokreslit "Chaloupka na vršku" 11.12Dú: cv1/29 12.12.práce o hodině cv2,3,4/str29 Dú: str.42/4