4. ročník

PředmětPříprava
3. týden (13.1. - 19.1.)
AJUnit 11 - seasons, weather and hobbies - slovní zásoba, poslech a překlad cv1/30 Pracovní sešit str.30/cv.1 (dodělat doma) Slovíčka naučit!
ČJPodstatná jména - rod, číslo Učebnice str.46/cv.1a,str.47/cv4 Pracovní sešit: str.33/cv1,2 str.34/cv3,4 str.36/cv1a,b,c Dú:cv 1/36 dole
MČísla větší než 10000 - písemné sčítání, odčítání str.27 str.28 Dú:str.28/16 Rýsování pomocí kružítka - str.39 učebnice str.115
PřvOpak. domácí mazlíčky a jejich chov. Prob. zimu v přírodě a rostliny a živočichy na poli.
2. týden (6.1. - 12.1.)
PřvOpak. rostliny a živočichy v blízkosti lidských obydlí. Prob. rostl. a živ. na louce, začneme zimu v přírodě.
51. týden (14.12. - 20.12.)
AJChristmas - slovní zásoba
ČJOpakování vyjmenovaná slova - test Slovní druhy - práce s učebnicí PS:cv.1/str.33
M4ísla větší než 10000 - slovní úlohy Geometrie -rovina, rovinné útvary - str.36,37
PřvOpak. rostliny a živočichy v blízkosti lidských obydlí. Prob. rostliny a živočichy na louce.
VlČeská republika - podnebí, obyvatelstvo, zemědělství a průmysl. Dú. Opakování str. 31.
50. týden (7.12. - 13.12.)
AJUnit 10 - zapsat a naučit slovíčka I like, I love, I donť like, I hate Poslech a překlad cv 1,2/str26. 9.12 Dú: vymyslet 1 větu k I like, I love, I donť like, I hate Procvičování slovní zásoby. 10.12Dú: naučit rozhovor cv1/26