5. ročník

PředmětPříprava
4. týden (20.1. - 26.1.)
AJT3 Animals - minulý čas slovesa have, nová slov. zásoba: domácí a volně žijící zvířata, zvířata chovaná v ZOO.
ČJPřídavná jména. Opakování podstatných jmen - čtvrtek 23.1. písemná práce (pád, rod, číslo, skloňování podstatných jmen).
MDělení dvojciferným číslem. Geometrie - konstrukce trojúhelníku. Ve čtvrtek 23.1. konstrukce trojúhelníku na známky.
3. týden (13.1. - 19.1.)
AJA birthday party - přítomný čas průběhový. U11 - minulý čas slovesa had.
ČJPodstatná jména - pád, číslo, rod, vzor. Skloňování podstatných jmen podle vzorů !!! Opakování vyjmenovaných slov. STŘEDA 15.1. diktát na skloňování podstatných jmen.
MNásobení trojciferným číslem. Dělení dvojciferným číslem.
PřvOpak. Měsíc a pohyby Země - kolem vlastní osy a kolem Slunce. Prob. pozorování Země a vesmíru, začneme rozmanitost podmínek života na Zemi.
2. týden (6.1. - 12.1.)
AJCome to my birthday party - minulý čas slovesa TO BE - věta oznamovací, tázací a záporná. A birthday party - přítomný čas průběhový.
PřvOpak. sluneční soustavu, Zemi a její oběžnici - Měsíc. Prob. gravitační a magnetickou sílu Země.
51. týden (14.12. - 20.12.)
AJU10 - přítomný čas prostý. T2 - Birthday - přítomný čas průběhový - opakování.