6. ročník

PředmětPříprava
4. týden (20.1. - 26.1.)
AJOpakování - přítomný čas prostý a přítomný čas průběhový - srovnání.
DPravěk - Mezopotámie - souhrnné opakování.
HVSouhrnné opakování - noty v C dur: tónika - dominanta, píseň Ukolébavka.
3. týden (13.1. - 19.1.)
AJU6 - přítomný čas prostý a průběhový - srovnání, frekvenční příslovce.
DKultura staroorientálních států Mezopotámie. Opakování - nejstarší státy v Mezopotámii.
EVOpak. půdu a energii. Prob. biotop.
FShrnutí učiva celého pololetí.
HVNotová osnova, houslový klíč. Ukolébavka - Johannes Brahms.
MDělitelnost přirozených čísel, dělitel, násobek.
OVRodinný život - rodina jako vzor II.
Opak. mnohobuň. organismy - nižší - mnohobuň. rostliny - řasy. Prob. desatero správného houbaře a lišejníky.
ZOpak. zvětrávání a činnost tekoucí vody. Prob. podnebí, podnebné pásy a vítr.
2. týden (6.1. - 12.1.)
AJU6 - přítomný čas prostý - věta oznamovací, tázací a záporná. Frekvenční příslovce.
DStarobabylónská říše. Staroorientální státy v Mezopotámii a jejich kultura.
EVOpak. atmosféru, prob. energii.
FOpakování učiva částicová skladba, magnetické vlastnosti, síla.
HVJohannes Brahms - Ukolébavka - poslech a nácvik písně.
MPočetní operace s velikostmi úhlů. Opakování na čtvrtletní písemnou práci.
OVRodinný život-rodina jako vzor a příklad
Opak. jednobuněčné živočichy a houby. Prob. mnohobuň. houby - stopkovýtrusné + zásady správného houbaře.
ZOpak. vznik pohoří a zvětrávání. Prob. atmosféru - počasí, podnebí.
51. týden (14.12. - 20.12.)
AJE5 - přítomný čas průběhový, zjišťovací otázky. E6 - Přítomný čas prostý.