7. ročník

PředmětPříprava
4. týden (20.1. - 26.1.)
DStěhování národů - Vikingové - souhrnné opakování.
HVSouhrnné opakování - notová osnova a houslový klíč, píseň Já husárek malý.
NJSouhrnné opakování - časové údaje, předložka um v časových údajích.
3. týden (13.1. - 19.1.)
AJ4.lekce - téma jídlo: some x any, how much x how many, určování množství ( a piece of …, a cup of … ) - pátek 17.1. písemka. Středa 29.1. odevzdání projektu, téma My favourite food nebo Czech cuisine x British cuisine (formát A4, 25 vět + obrázky) - umět prezentovat a odpovídat na případné otázky.
DVikingové, Varjagové Normané. Anglie za vlády Anglosasů.
FDeformační účinky síly.
HVRytmizace písní . Já husárek malý - Orffova škola.
MCo je poměr.
NJE3 - časování sloves spielen, machen. Přivlastňovací zájmena, předložka um v časových údajích.
OVOchrana přírody, kulturní bohatství ČR
Opak. ještěry a hady. Prob. přehled ptačích řádů.
SMPočetní operace se zlomky.
VZSociální vývoj dítěte mladšího školního věku
ZOpak. Kanadu a USA. Prob. Asii - základní údaje, povrch, podnebí.
2. týden (6.1. - 12.1.)
DRozdělení franské říše. Vikingové, Varjagové, Normané.
FPáka, kladka, moment síly. Procvičování praktických příkladů.
HVDurové a molové stupnice. Nácvik písně Já husárek malý.
MRacionální čísla. Opakování na čtvrtletní písemnou práci.
OVPřírodní a kulturní bohatství - ochrana přírody
Opak. ještěry a hady. Prob. přehled nejdůležitějších ptačích řádů.
SMPřevody jednotek, slovní úlohy, sudoku.
VZCharakteristika dítěte ml. školního věku
ZOpak. základní údaje o Americe - povrch, podnebí, vodstvo, dělení. Prob. nejdůl. státy - USA, Mexiko, Brazílii, Argentinu.
1. týden (30.12. - 5.1.)
NJE3 - slovesa spielen, machen. Zápor nicht, přivlastňovací zájmena sein / seine, ihr / ihre.