8. ročník

PředmětPříprava
4. týden (20.1. - 26.1.)
DSouhrnné opakování - Anglie - Prusko.
HVSouhrnné opakování - reprodukce písní se zimní tématikou, durové stupnice.
NJSouhrnné opakování a určování času.
3. týden (13.1. - 19.1.)
AJ4.lekce - téma Directions (umět popsat cestu) + slovíčka z města a venkova. Středa 15.1. a pátek 17.1. ústní zkoušení: podle mapy se dostat z bodu A do budu B.
DPrusko. Válečné konflikty v Evropě v 18.století.
FTření, tepelná výměna.
HVDurové stupnice. Písně etnických skupin.
ChOpak. částicovou stavbu látek - názory, důkazy pohybu částic, uspořádání částic ve skupenstvích. Prob. rozdíl mezi prvky a sloučeninami.
MZápis čísla pomocí mocnin deseti.
NJE6, E7 - 4.pád substantiv s neurčitým členem, užití čísel do 100, časové údaje.
Opak. savce v biomech a našich ekosystémech. Prob. vývoj člověka, hominizaci, sapientaci.
SMMocniny s přirozeným mocnitelem.
ZOpak. vodstvo ČR, prob. obyvatelstvo a sídla.
2. týden (6.1. - 12.1.)
DRusko za za Kateřiny II. Prusko.
FProcvičování částicové skladby, početní příklady práce, výkon,...
HVJohann Sebastian Bach - Toccata a fuga d moll. Opakování vánočních koled.
ChOpak. vzduch. Prob. částicovou stavbu látek, stavbu atomu, rozdíl mezi prvky a sloučeninami.
MPočetní operace s mocninami s přirozeným mocnitelem. Opakování na čtvrtletní písemnou práci.
Opak. dělení savců podle rozmnož. + přehled nejdůl. řádů. Prob. vývoj člověka.
SMPřevody jednotek, slovní úlohy, sudoku.
ZOpak. vodstvo ČR. Prob. chráněná území a obyvatelstvo a sídla.
1. týden (30.12. - 5.1.)
NJUrčování času, předložka in ve 3. pádě, roční období, měsíce, svátky - E7.