9. ročník

PředmětPříprava
42. týden (18.10. - 24.10.)
AJOd středy 14.10.2020 přecházíme na distanční výuku. Tato forma výuky je povinná pro všechny žáky !!! Domácí přípravu budu posílat na společný email: zszleby9@seznam.cz. Nemažte ode mě žádné příchozí emaily, aby byly vždy k dispozici pro všechny žáky. Domácí úkoly budou v týdnu 3. Odevzdání zadaných úkolů je vždy v PÁTEK !!! Kontrolujte si, prosím, pravidelně příchozí emaily, pečlivě čtěte instrukce a dodržujte termín odevzdání. Email na mě je: rytinova@skolazleby.cz. Děkuji za spolupráci. Rytinová
NJOd středy 14.10.2020 přecházíme na distanční výuku. Tato forma výuky je povinná pro všechny žáky !!! Domácí přípravu budu posílat na společný email: zszleby9@seznam.cz. Nemažte ode mě žádné příchozí emaily, aby byly vždy k dispozici pro všechny žáky. Domácí úkoly budou v týdnu 2. Odevzdání zadaných úkolů je vždy v PÁTEK !!! Kontrolujte si, prosím, pravidelně příchozí emaily, pečlivě čtěte instrukce a dodržujte termín odevzdání. Email na mě je: rytinova@skolazleby.cz. Děkuji za spolupráci. Rytinová
41. týden (11.10. - 17.10.)
AJGroup instinct - minulý prostý a průběhový čas
DPoslední ofenzíva Německa a ukončení I. světové války
EVOpak. časovou posloupnost vzniku kulturní krajiny + podstatu vztahu člověka a prostředí. Prob. vnitřní prostředí, mutace, mutagenní faktory.
FElektrický proud, napětí.
ChOpak. redoxní reakce + zápisy, prob. získávání kovů z rud + výrobu surového železa.
MRozklad mnohočlenu na součin.
OVPracovní smlouva, zaměstnání mladistvých
Opak. postavení Země ve vesmíru a stavbu zemského tělesa. Prob. nerosty, krystaly + krystalové soustavy.
VZDuševní vývoj dospívajících, snění, ideál, únik z reality
ZOpak. vývoj světového hospodářství. Prob. průmysl - dělení, jednotlivé obory.
40. týden (4.10. - 10.10.)
AJPředpřítomný čas - how long, since, for, ever, never, just
ČJMluvnice: Opakování z nižších ročníků - důraz ve větě, opakování větné skladby Literatura: Evropská a světová literatura po 2. světové válce Sloh: Komunikace, styly komunikace
DVstup USA do I. světové války
EVOpak. časovou posloupnost vedoucí ke vzniku kulturní krajiny až po podstatu vztahu člověka k prostředí. Prob. vztahy uvnitř organismu - na buněčné úrovni.
FElektrický proud, obvod jednoduchý, rozvětvený.
ChOpak. hydroxidy, kyseliny, podstatu kyselosti a zásaditosti. Prob. zápisy redoxních reakcí + řadu napětí kovů = ušlechtilé a neušlechtilé kovy.
MRovnice - slovní úlohy.
NJLekce 1 - U nás: popis domu, pokoje, předložky se 3.pádem. Časování sloves.
OVV pracovním poměru - v zaměstnání
Opak. soustavu kožní a smyslovou - látka z 8. třídy + stavbu zemského tělesa - nová látka. Prob. nerosty.
SMÚměrnost - složitější slovní úlohy .
VZDuševní vývoj v dospívání, v pubertě
ZOpak. obyvatelstvo ve světě + jazyky a náboženství. Prob. vývoj světového hospodářství + sektory lidské činnosti.
39. týden (27.9. - 3.10.)
AJClassmates - vztahy Předpřítomný čas